Ce aduce nou Fundatia?

Aşezământul de la Şinca Veche „a renăscut” prin eforturile Fundaţiei Ortodox Culturale „Maica Sfântă - Bucuria Neaşteptată” şi a doamnei Maria Bâgiu. Redescoperirea acestei sfinte rămăşiţe din istoria credinţei şi a neamului a condus la un nou început pentru ortodoxie pe aceste meleaguri. Pentru păstrarea vie a tradiţiei şi promovarea credinţei, Fundaţia desfăşoară un amplu proiect cultural, ecologic şi istoric la Şinca Veche.

Frumuseţea naturală discret amenajată ce îl întâmpină pe vizitator la Şinca Veche, precum şi binecuvântarea schitului Sfântului Nectarie sunt tributare muncii asidue desfăşurate de membrii Fundaţiei pentru transformarea şi primenirea acestor locuri. Acum 10 ani, cu greu şi-ar fi croit cineva drum pe dealul Pleşu. Astăzi există acces pe drum asfaltat până la mănăstirile rupestre... Comorile zăceau ascunse vederii, pierdute prin mărăcinişuri sau îngropate în adâncuri. În prezent, ne plimbăm printre ele, pe poteci presărate cu piatră şi mărginite de împletituri de alun.
Planurile de dezvoltare conform proiectului Fundaţiei sunt pe cât de ample, pe atât de promiţătoare. Proiectul acoperă patru mari secţiuni ale ansamblului de la Şinca Veche pentru zona de creaţie, zona rupestră, zona „Buna Vestire” şi zona istorică.

Prin dezvoltarea unei zone de creaţie, Fundaţia Ortodox Culturală „Maica Sfântă - Bucuria Neaşteptată” aspiră la asigurarea unei continuităţi a tradiţiilor meşteşugăreşti specific româneşti. Pictură, sculptură, iconografie, olărit, ţesătorie religioasă şi tradiţională, încondeierea ouălor, împletituri şi multe altele vor fi reînviate în douăsprezece ateliere meşteşugăreşti, la Şinca Veche.

Pentru partea rupestră a proiectului de la Şinca Veche, se urmăreşte amenajarea interioară prin consolidarea şi iluminarea bisericilor din grotă. Iar zona „Buna Vestire” se va extinde pentru a primi o mai mare comunitate monahală şi a oferi credincioşilor şi mai multe elemente de arhitectură creştină şi suport de credinţă.

Cât priveşte potenţialul istoric al dealului Pleşu, proiectul de dezvoltare viitoare a Fundaţiei urmăreşte noi lucrări de conservare şi restaurare ale sitului dacic deja cercetat în anii 70, precum şi investigarea arheologică a presupusului castru roman de la Şinca Veche.
Privind în viitor, activitatea Fundaţiei şi desfăşurarea proiectului după programul stabilit reprezintă o modalitate de păstrarea a unicităţii tradiţionale româneşti. Acest amplu demers de continuitate culturală şi de credinţă devine un legat pentru posteritate, şi o actualizare a sensului de „român”, „românesc” şi „creştin ortodox” într-o lume care aleargă tot mai iute spre uniformizare.

Când paşii vă vor duce pe potecile de la Şinca Veche, când veţi sorbi apa din izvorul Buna Vestire sau veţi intra în bordeiul-pangar, să vă amintiţi că toate acestea s-au săvârşit prin mila Domnului, cu multă trudă şi dăruire sufletească. Să mulţumim că mai există o flacară în sufletul românului credincios care animă dăruirea de sine, dorinţa de a împărtăşi, pastra şi valorifica tezaurul şi potenţialul istoric, natural şi religios de pe pământul numit România.

Cu mulţumiri şi binecuvântări, să ne rugăm pentru o redescoperire şi a creştere a culturii şi ortodoxiei pentru posteritate!

Galerie de imagini

Feedback