Absida primei biserici

Absida bisericii 1

Absida primei biserici este insensibil decroșată față de nartex, are o lungime de 3,20 -3,25 m și o înălțime în centrul calotei de 2,55 m, pereții de nord și de sud merg rectiliniu circa 1,40 m de la tâmplă, de unde începe arcuirea.

Tavanul nartexului bisericii este dăltuit în semicilindru, în timp ce acela al absidei este o calotă asimetrică, a cărei arcuire începe spre nord-est de la nivelul superior al proscomidiei, iar spre tâmplă de la 1,80 m înălțime.

Aproximativ în centrul absidei este o adâncitură de circa 20 cm în forma literei D, în care s-au găsit resturi de lemn carbonizat, mai mult ca sigur piciorul mesei sau masa însăși (prestolul) din lemn. Ea se află între 1,40 -2 m distanță de arcul absidei.

În peretele de nord al absidei este săpată proscomidia al cărei ”picior„  începe de la podea. Acesta este lat de 50 cm și urcă oblic spre peretele nordic până la 0,90 m spre tâmplă, în timp ce spre est urcă până la 1,20 m. A rezultat un decupaj cu înălțimi inegale și cu o profunzime de 60 cm. Proscomidia corespunde peretelui tâmplei bisericii din spate, dacă ea ar fi fost practicată în dreptul absidei nu era exclus să-l străpungă. La cota de 1,20 proscomidia are lățimea de bază de 1,30 m și înălțimea la centru de 90 cm.

Proscomidia seamănă cu o ciupercă asimetrică.

În fața ei, la 25 cm de perete, se află o gropiță cu diametrul de 20 cm și tot atât de adâncă, probabil un picior suport al unui sfeșnic mare. În nișă erau dulapuri de lemn.

Ansamblul navă-absidă, neluând în seamă  ”treapta” de 22 cm dintre cele două încăperi, înregistrează pe cei 7,50 m lungime totală, o cădere de nivel est-vest de 35 cm, iar față de nivelul de călcare din pronaos de 75 cm. (Raport arheologic semnat la 8 iulie 2005 de Dr. Florea Costea şi Radu Ştefănescu)

Feedback