Zona rupestra

1. Peștera cu două bisericuțe scobite în gresia din dealul Pleșu, a beneficat de cercetarea arheologică realizată în anul 2005 de către Muzeul de istorie și arheologie Brașov, prin Florea Costea, dr. în istorie și arheologie.

2. S-a făcut proiectul de acoperire a situsului arheologic de către echipa arhitectului Șerban Sturza, un proiect unic, personalizat, ecologic, tradițional, lucrare în care se folosește lemn, pământ și iarbă. Acoperirea s-a făcut pas cu pas, urmărind relieful stâncii și s-a realizat faptic structura de lemn, ajungându-se cu ea la nivelul membranelor și a păturii de iarbă. Proiectul de acoperire a grotei cu două altare, a fost prezentat la Bienala de arhitectură de la Veneția anul 2008 și s-a bucurat de o atenție deosebită din partea specialiștilor și a publicului vizitator.

3. Se lucrează la proiectul de consolidare interioară, de amenajare interioară și de iluminare interioară.

4. S-au făcut drenurile perimetrale de scoaterea apelor din zona monumentului.

5. S-a amenajat taluzul din fața monumentului, s-a înierbat și s-au plantat pomi, s-a împrejmuit și s-au făcut poteci de acces și locuri de popas.

6. Toată zona din dealul Pleșu, inclusiv pădurea a fost curățată de mărăciniș, revitalizată prin plantarea de puieți de pin, molid și mesteacăn, astfel stabilizându-se solul.

7. Au fost realizate drumuri și poteci de legătură între obiective și locuri de popas, împrejmuiri cu gărduțe din nuiele.

8. S-a construit un bordei din fibră de sticlă acoperit cu pământ și iarbă, cu destinația de pangar, dar mai ales cu ideea trimiterii cu gândul în istorie, la locuințele subterane ale strămoșilor.

9. S-a înălțat o troiță de lemn închinată „Tuturor sfinţilor“ în cinstirea sfinților călugări nevoitori de la Șinca Veche, care au trăit și s-au rugat în bisericile de sub pământ și ca loc de închinare a pelerinilor.

10. S-a amenajat din patru lespezi mari, un lumânărar, locul de aprins lumânări.

11. S-a captat izvorul pentru aprovizionarea cu apă a schitului și s-a redat mai jos sub forma unei cascade, cu căderi și băltiri de apă, cu curgeri pe jgheaburi de lemn.

12. Zona izvorului s-a taluzat, s-a înierbat, s-au făcut poteci de acces la apă și la celelalte obiective, s-au realizat locuri de popas și meditație, băncuțe din lemn și piatră.

13. Întreg arealul din faţa grotei s-a amenajat ca un amfiteatru natural, în aer liber.

14. S-a făcut amenajarea peisagistică, ecologică a întregii zone.

15. S-a făcut drenarea apelor pluviale și îndiguirea rustică a pâraielor pe toată suprafața.

16. S-a amenajat și s-a realizat locul de pază al obiectivului.

17. Se vor realiza toalete publice.

18. S-a lărgit, s-a pietruit și apoi s-a asfaltat pe o lungime de 3 km. drumul care leagă satul de obiectivele existente în dealul Pleșu și de Schitul nou de pe tipia Șinca Veche.

Feedback