Prima biserica

Biserica 1

Prima biserică „scobită“ în rocă, are naosul cu lungimea de 4,60 m până la tâmplă, lățimea de 4 m la intrare și de 4,20 m la baza tâmplei, iar înălțimea navei de 3,10 m la intrare și de 3 m în fața tâmplei. Peretele de la intrarea în naos avea grosimea de peste 1 m, în timp ce ușa nu era mai lată cu cadru cu tot, de 1,20 m.

Grosimea apreciabilă a peretelui de la intrare se explică prin faptul că pe acesta și pe cel sudic, mult mai gros și străpuns de ferestre, se sprijinea o masă imensă de piatră, ceea ce în mod firesc la o construcție supraterană ar fi fost tavanul (cupola) și acoperișul.

Tâmpla are peretele gros de 80 cm, o deschidere la podea de 2,95 m, iar la partea de sus de 3 m și o înălțime maximă (în lobi) de 1,80 m. Este sigur că a avut o ușă centrală (împărătească) și două laterale (diaconești), după cum sugerează denticul dinspre nord, destul de bine păstrat și faptul că lângă  pintenii laterali ai ”iconostasului” podeaua (roca) este adâncită, tocită de pași.

Nu credem că biserica a avut iconostas propriu-zis, neexistând nici un indiciu privitor la fixarea acestuia în cadru sau pe perete, așa cum se vede foarte bine la toate celelalte uși. Naosul are o mică nișă de perete sudic, nu departe de tâmplă la 60 cm vest de acesta.

Dimensiunile acestuia sunt: lățimea la bază 70 cm, înălțimea 80 cm și profunzimea de 65 cm, decupată la 1,40 m înălțime de podea. Partera superioară este arcuită. Nișa ni se pare suspectă deoarece ea are două mici fante verticale, inegale, prin care au pătruns rădăcini ale copacilor, ceea ce presupune că avea comunicare cu exteriorul.

Lumina pătrundea prin aceste ferestre… tăiate lateral, atât de înguste încât călugării, când slujeau, se plimabau cu cărțile după razele de lumină ca să poată citi. Aceste ferestre erau tăiate în peretele sudic al navei, ceilalți pereți dând către stâncă și fiind complet lipsiți de lumină. Credem că ele erau identice cu cele ale încăperii anexe. În peretele nordic există o deschizătură devenită acum ogivală (73/70 cm) în urma eroziunii, dar mai ales din cauza vizitatorilor, deschizătură în care, în vechime exista o ferestruică dreptunghiulară cu înălțimea de 34 cm și lățimea de cel mult 50 cm și este situată la înălțimea de 1,20 m de podea. Grosimea peretelui dintre nave este de 45 cm, spre tâmplă ajungând la 1m. (Raport arheologic semat la 8 iulie 2005 de Dr. Florea Costea şi Radu Ştefănescu)

Feedback