Zona "Buna-vestire"

1. Schitul „Sfântul Nectarie“ a fost: construit, înzestrat și dat în folosința obștei monahale în anul 2006.

2. S-a construit o clopotniță după un proiect unic al arhitectului Serban Sturdza în anul 2008.

3. În anul 2011, se va construi un pangar tip bordei din fibră de sticlă, acoperit cu pământ și iarbă.

4. Se va construi o biserică mare cu hramul „Buna-Vestire”.

5. Se vor construi patruzeci de chilii.

6. Se va construi o stăreţie cu cancelarie şi pangar, cu chilii pentru ospeții bisericii.

7. Se vor construi: trapeza, bucătăria, pivnițe și magazia de alimente.

8. Se vor construi: un aghiazmatar, clopotniţă şi toacă.

9. Se va amenaja un cimitir.

10. Se va ridica o crucea mare, eventual pe antenele existente. care să se vadă de oriunde ai veni, care să se vadă de departe.

Feedback