Camera calugarilor

Camera calugarilorAnexa bisericii a doua este retrasă față de axul est-vest, intrarea situându-se cu circa 1,60 m mai spre sud. Este aproape un pătrat, cu latura de 3,50 m. Intrarea era dinspre nartex (est) printr-o ușă mai puțin lată de 1m și din a cărei certitudine se mai păstrează adâncitura în piatră pentru ușorul dinspre nord și parțial cea a pragului. Încăperea din vecinătatea intrării în pronaos va fi servit drept locuință, găsindu-se în ea vatră și horn condus prin „bolta“ de piatră amenajată în creasta dealului.

Vatra se vede și acum în stânga intrării, pandant al celei din anexa primei biserici. În plus siguranța destinației este susținută de existența pe toată lungimea peretelui de nord a unui pat „cruțat“ în piatră, înalt de 60 cm și lat de 70 cm, în capătul estic și de 60 cm în cel vestic.

Încăperea primea lumină din anexa primei biserici, între ele existând o fereastră în jumătatea de vest a peretelui despărțitor, la 60 cm colț și la înălțimea de 80 cm de la podea (elevația peretelui nu mai există decât în același capăt, unde atinge 2,50 m).

În fața acestei ferestre există o mică treaptă de piatră.

În peretele vestic, o mică firidă pentru candelă sau lumânare, iar în colțul de sud–vest, către anexa primei biserici, se mai vede o arcuire dintr-o nișă pandant al celei din anexa primei biserici.

Înălțimea încăperii pe peretele nordic, împreună cu aceea a patului, până la punctul de la care începe arcuirea bolții este de 2,50 m ea nu poate fi măsurată în mijloc deoarece tavanul este prăbușit. (Raport arheologic semnat la 8 iulie 2005 de Dr. Florea Costea şi Radu Ştefănescu)

Feedback