Zona de creatie

1. S-a construit și este în stadiu de finalizare un centru administrativ al Fundației Ortodox - Culturale „Maica Sfântă – Bucuria Neașteptată“, care va pune temporar, la dispoziția obștei monahale: două chilii pentru preoți, trei chilii pentru maici și un atelier de creație în mansarda clădirii, atelier cu o suprafață destul de mare.

2. Se vor construi douăsprezece sau poate douăzeci şi patru de ateliere de creaţie, cu spațiul aferent de cazare, spre reînvierea meşteşugurilor tradiţionale: pictură, sculptură, iconografie, troiţe, obiecte de cult, ţesătorie tradiţională şi religioasă, cusătorie populară şi religioasă, goblen, ceramică şi olărit, împletituri din nuiele şi foi de porumb, scriitură, tipăritură, legătorie, încondeiere de ouă etc.

3. Se vor organiza tabere de creaţie pentru tinerii supradotaţi şi talentaţi.

4. Se va construi o sală de conferinţe cu 120 de locuri, în care se vor desfăşura: colocvii, conferinţe, întâlniri cu teologi de marcă și oameni de cultură.

5. Se va construi o sală de expoziţie pentru vernisajele creaţiilor proprii și externe.

6. Se va organiza un muzeu de istorie şi de artă, care va găzdui ceramica şi obiectele descoperite cu ocazia săpăturilor arheologice, ca şi lucrările premiate la sfârşitul fiecărei sesiuni a taberelor de vară.

7. Se va amenaja un magazin de prezentare şi comercializare a lucrărilor realizate în centrul de creaţie, lucrări cu regim de unicat. 3

8. Se va amenaja o bibliotecă care să cuprindă și carte rară, veche, laică şi religioasă.

9. Se va construi un arhondaric cu 24 de chilii pentru pelerinii monahi și monahii.

10. Se va construi un cuptor de pâine ţărănească, de turte şi covrigi și o ceainărie.

Feedback