Importanta bisericilor rupestre in istoria neamului

Cruzimea aceasta susţinea planul de de-românizare şi anihilare a unicităţii etnice a poporului român din Ardeal care se identifica prin credinţa ortodoxă, întru unitate. Timp de două sute de ani, la Şinca Veche nu s-a mai slujit în grotă, iar în Ţara Făgăraşului nu a mai rămas decât o singură mănăstire, cea de la Sâmbătă de Sus, şi ea căzută în paragină. Abia în preajma celui de-al Doilea Război Mondial, la iniţiativa mitropolitului Nicolae Bălan s-a refăcut mănăstirea de la Sâmbăta de Sus şi s-a reluat serviciul divin din nou în Ţara Făgăraşului.


Continuitatea de credinţă s-a păstrat în sufletele oamenilor, fiindcă Şinca Veche, deşi abandonată, nu a dispărut din repozitarul colectiv al poporului. Astăzi, bisericile rupestre au intrat într-o nouă etapă de revigorare şi re-definire prin eforturile Fundaţiei Ortodox-Culturale „Maica Sfântă – Bucuria Neaşteptată”. Lumea vine acum la Şinca Veche să se închine şi să cunoască monumentele credinţei şi vestigiile istoriei ortodoxiei.

 

Bisericile rupestre de la Şinca sunt săpate în gresia nisipoasă a dealului Pleşu, şi corespund sturcturii arhitectonice creştine străvechi. Cea mai din adânc sală cuprinde încăperile tradiţionale: altarul, naosul şi pronaosul. Alături există o altă încăpere care poate să fi fost tot un naos realizat în partea estică dintr-o absidă circulară.


Cu siguranţă, întregul ansamblu de pe dealul Pleşu, reprezintă parte din patrimoniul neamului, cu o deosebită semnificaţie pentru ce este şi ce va fi România în secolul XXI. Prin redeschiderea accesului la bisericile rupestre, se deschide o poartă spre trecut, oferindu-se tinerelor generaţii şansa de a simţi fiorul tradiţiei şi de a-l ocroti în lumea aceasta care tinde spre uniformizare şi globalizare. Identitatea naţională nu poate fi păstrată fără conştiinţa valorilor şi protejarea lor.

 

Pornind de la menirea spirituală a aşezământului de la Şinca Veche, nu ne putem simţi decât recunoscători şi solidari cu eforturile Fundaţiei de a reda românului comorile sale pierdute. În aceeaşi direcţie se îndreaptă şi eforturile de a realiza un centru de ateliere meşteşugăreşti la Şinca Veche, întru acelaşi efort de conservare şi promovare a unicităţii folclorului românesc, ameninţat de cultura de consum ce ne invadează din Vest.


Individualitatea şi unicitatea s-ar pierde dacă ar rămâne neocrotite sub avalanşa sau invazia de noutăţi a tehnologiei. Este de datoria fiecărui părinte care se consideră creştin şi îşi creşte copilul în valorile ortodoxiei să le insufle urmaşilor respect pentru tradiţie şi pentru valori autentice. Acestea încă se mai păstrează în locuri unice în ţară cum este cel de la Şinca Veche.


Un tânăr sau un copil va purta cu el pentru toată viaţa amintirea mănăstirii din grotă, şi în întunecimea timpurilor şi în vâltoarea vieţii, acel moment unic de întâlnire cu credinţa ar putea deveni un far în noapte. Bisericile din grotă dăinuiesc şi se oferă vizitatorului mulţumită unui grup de oameni dedicaţi care au recunoscut valoarea bisericilor rupestre pentru istoria neamului şi credinţa ortodoxă.

 

Să ştii, să poţi dar să nu faci nimic: aceasta este o crimă. Aşadar, cu pioşenie vă invit să mergeţi şi la Şinca Veche dacă drumul vă va aduce prin Ţara Bârsei sau a Făgăraşului, fiindcă de aici veţi pleca mai bogaţi şi mai înnobilaţi decât v-aţi putea imaginea.

Galerie de imagini

Feedback